Το τραπεζικό σύστημα

Το τραπεζικό σύστημα είναι έτσι δομημένο, ώστε οι τράπεζες να εκμεταλλεύονται ολόκληρη την κοινωνία προς όφελός τους. Οι κανόνες που έχουν θεσπίσει είναι παράλογα προς το συμφέρον τους. Δεν με πιστεύετε; Δείτε το βίντεο που ακολουθεί...