Ποια είναι η πραγματική δύναμη που έχουν οι ιδέες στη ζωή μας;

Μια ιδέα που τη μοιράζονται πολλοί άνθρωποι και προσπαθούν να την πραγματοποιήσουν είναι ικανή να αλλάξει τον κόσμο. Οι ιδέες είναι η δύναμη του ανθρώπινου πολιτισμού.

Η κοινωνία είναι ζωντανός οργανισμός. Εμε...


Continue reading ...