Η διαφθορά ενάντια στη διαφάνεια

Η διαφθορά και η διαφάνεια είναι δύο ποσότητες αντιστρόφως ανάλογες. Όπου εμφανίζεται η μία εξαφανίζεται η άλλη.

Η διαφάνεια στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η κατάργηση της διαφθοράς μπορεί να προκύψει μόνο ως αποτέλεσμα καθαρών θεσμών και διαδικασιών.

Δηλαδή να μην ελέγχει ο ένας άνθρωπος τον άλλο για διαφθορά. Διότι έτσι στο τέλος αυτός που ελέγχει όλους τους υπόλοιπους μπορεί να ξεκινήσει τον καταρράκτη της διαφθοράς.

Οι διαδικασίες πρέπει να είναι τέτοιες που να μην αφήνουν δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης και αλλοίωσης αποτελεσμάτων.

Επίσης οι διαδικασίες και τα αποτελέσματά τους να είναι προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο και ανά πάσα στιγμή μέσω του διαδικτύου να εμφανίζονται.

Δηλαδή η διαφάνεια στη ζωή μας θα προκύψει μέσω σωστών και αξιοκρατικών διαδικασιών και όχι μέσω ελεγκτικών επιτροπών ή επιτροπών «σοφών».