Ερμηνεία των οικονομικών μεγεθών

Χρήσιμα βίντεο για να καταλάβουμε τα οικονομικά μεγέθη και να μπορούνε να προβλέψουμε την εξέλιξή τους είναι τα βίντεο του Crash Course.