Ποια είναι η σχέση που έχει ο Θεός με την αρμονία του σύμπαντος;

Τι είναι Θεός;

Όλοι κάνουν λάθη, μόνο ο θεός δεν κάνει λάθη.

Ο Θεός είναι η αρμονία της φύσης, οι κανόνες οι οποίοι διέπουν το σύμπαν.

Θεός είναι η αρμονία και η αλήθεια που διέπει κάθε επίπεδο πραγματικότητας και κάθε τμήμα του χωρόχρονου. Γι αυτό και δεν κάνει λάθη. Διότι απλώς είναι η βάση πάνω στην οποία εξελίσσονται τα πάντα.

Άρα τελεολογικά ο Θεός δεν επιχειρεί να κάνει κάτι, ώστε να το κάνει σωστά ή λάθος. Απλώς θέτει το υπόβαθρο ανάπτυξης του σύμπαντος.

Τι είναι η αρμονία;

Αρμονία είναι η βαθύτερη αρχή της φύσης. Αρμονία υπάρχει αυθύπαρκτα στον καθένα μας, γιατί είμαστε όλοι παράγωγα αρμονικών διεργασιών και ισορροπιών.

Παράδειγμα μια ευχάριστη μυρωδιά έχει αρμονία και αρέσει τόσο στους ανθρώπους και τα έντομα, επειδή αναδύει και μεταδίδει στο χώρο το αρμονικό συναίσθημα.

Όλα φτιάχτηκαν με αρμονία ή με τις διαταραχές αυτής. Τα πάντα μπορούν να προσδιορίσουν την αρμονία και να κατευθυνθούν προς αυτήν. Το φως είναι αρμονικό γι αυτό και μας προσελκύει το βλέμμα.

Η θεραπεία στην ιατρική συνίσταται στην επαναφορά της αρμονίας στον οργανισμό.