Πώς θα βελτιωθεί ο δημόσιος τομέας και θα λειτουργούν όλα άψογα;

Πώς θα νοιαστεί ο Έλληνας δημόσιος υπάλληλος;


Πράγματι το σύστημα είναι καταδικασμένο να αποτύχει, διότι


1 ο υπάλληλος είναι απλό πιόνι του συστήματος χωρίς πρωτοβουλίες


2 αν αποδόσει στη δουλειά του θα αμοιφθεί το ίδιο με αυτόν που δεν θα αποδόσει καθόλου


3 δεν μπορεί να ανελιχθεί αυτός που είναι ικανός, αλλά εξελίσσεται ιεραρχικά αυτός που έχει τις πιο σημαντικές γνωριμίες


4 ο χώρος εργασίας δεν είναι δικός του και δεν πληρώνει τους λογαριασμούς τις εργασίας του


Τι πρέπει να αλλάξει στο δημόσιο για να ξεφύγουμε από αυτή τη νοσηρή κατάσταση; Μερικά πολύ απλά πράγματα που δεν χρειάζονται θυσίες από το κοινωνικό σύνολο:

1 ο κάθε υπάλληλος θα είναι υπεύθυνος για τον χώρο του και θα έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων


2 η απόδοση του κάθε υπαλλήλου θα μετράται με ηλεκτρονικό τρόπο και θα πληρώνεται άμεσα από αυτούς που εξυπηρετεί. Μετά αυτοί θα παίρνουν τα λεφτά τους από το κράτος. Μόνο κατ εξαίρεση από αυτούς που δηλώνουν άποροι, θα πληρώνεται η υπηρεσία απευθείας από το κράτος.

Για να αποδείξει κάποιος ότι δεν έχει χρήματα, θα ανοίγει στο κράτος τους τραπεζικούς του λογαριασμούς.


3 για να γίνει μία εργασία σε μια δημόσια υπηρεσία χρειάζεται Α ποσό χρημάτων. Αν ο υπάλληλος συγκεντρώσει μεγαλύτερο ποσό χρημάτων, κρατάει το περίσσευμα. Αν συγκεντρώσει μικρότερο ποσό χρημάτων, τότε θα πληρώσει από την τσέπη του τα υπόλοιπα χρήματα για να λειτουργήσει σωστά η υπηρεσία στην οποία βρίσκεται.


4 καταργείται η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων και ο καθένας μπορεί να απολυθεί αν τον ψηφίσουν τα υπόλοιπα μέλη της δημόσιας υπηρεσίας. Και ο καθένας μπορεί να προσληφθεί αν τον ψηφίσουν τα υπόλοιπα μέλη της υπηρεσίας.


Ένα παράδειγμα


Έστω ότι έχουμε μία κλινική σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Η κλινικη αυτή για να λειτουργήσει χρειάζεται Α ποσό χρημάτων. Αν η κλινική αποδόσει παραπάνω χρήματα, αυτά τα κρατάνε οι εργαζόμενοι. Αν αποδόσει λιγότερα χρήματα, τότε τα βάζουν από την τσέπη τους. Στο τέλος του έτους φροντίζουν να κάνουν τον απολογισμό τους και την ψηφοφορία τους, ώστε να απολύσουν αυτούς που ζημιώνουν την κλινική με την συμπεριφορά τους και να προσλάβουν άτομα που θα κάνουν καλά τη δουλειά.


Έσοδα της κλινικής: εισφορές από τους νοσηλευόμενους ( για φάρμακα, νοσηλεία και ιατρικές εξετάσεις) , από αυτούς που εξετάζονται στα επείγοντα και από τις εκτιμήσεις σε άλλες κλινικές.


Έξοδα της κλινικής: λογαριασμοί φως, νερό, τηλέφωνο, φάρμακα, μισθοί προσωπικού, αναλώσιμα υλικά και πληρωμή ειδικών από άλλες κλινικές που καλούνται για να προσφέρουν μια επιστημονική γνώμη.


Αν η κλινική είναι καλή, τότε θα έρχονται αρκετοί ασθενείς, οι οποίοι με τις εισφορές τους θα δώσουν αρκετά έσοδα.


Αν η κλινική δεν είναι καλή, τότε δεν θα έχει πολλούς ασθενείς και τα έξοδα λειτουργίας θα είναι περισσότερα.


Για να πετύχει αυτό το σύστημα,


1 χρειάζεται απρόσκοπτη χρηματοδότηση από το κράτος (για να είναι δημόσιο).


2 Χρειάζεται απελευθέρωση του δημόσιου τομέα. Δηλαδή να μπορεί ο καθένας να ανοίγει μια δημόσια υπηρεσία, αφού πρώτα πιστοποιηθεί ότι πληρεί τις προϋποθέσεις


3 ο κάθε Έλληνας πολίτης να πηγαίνει ελεύθερα στη δημόσια υπηρεσία που θέλει για να εξυπηρετηθεί


Για το συγκεκριμένο παράδειγμα της κλινικής του νοσοκομείου χρειάζεται


1 απρόσκοπτη χρηματοδότηση από το κράτος


2 να μπορεί ο κάθε γιατρός να ανοίγει μία κλινική, αφού πιστοποιηθεί πρώτα


3 ο κάθε Έλληνας να μπορεί ελεύθερα να πηγαίνει στην κλινική της αρεσκείας του και στο γιατρό της αρεσκείας του!

Επίλογος

Όπως είναι εύκολα κατανοητό το σύστημα που προτείνεται ξεφεύγει από τα παραδοσιακά όρια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τα παραδοσιακά όρια μεταξύ σοσιαλισμού και καπιταλισμού.

Δίνει την ευελιξία και την αξιοκρατία του ιδιωτικού τομέα, ίσες ευκαιρίες σε όλους τους επαγγελματίες,ανταγωνισμό για την βελτιστοποίηση των υπηρεσιών, και παράλληλα κρατάει τον δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και τις καθιστά προσιτές σε όλους τους Έλληνες.