Πόσα έτη χρειάζονται στα φροντιστήρια αγγλικών για να μάθουμε αγγλικά;

Κατά τη γνώμη μου τα φροντιστήρια αγγλικών επιμηκύνουν σκόπιμα το χρόνο για τα πτυχία αγγλικών. Το ίδιο ισχύει και για τα φροντιστήρια άλλων ξένων γλωσσών.

Κάνουμε περισσότερα χρόνια φροντιστήρια στις ξένες γλώσσες από όσα πραγματικά χρειάζεται μέχρι να πάρουμε τα πτυχία!

Θα έπρεπε να διαβάζουμε μόνοι μας τη γραμματική και το λεξικό της ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια να πηγαίνουμε φροντιστήριο για να λύσουμε τις απορίες μας και μόνο. Για εξοικείωση με τη γλώσσα και εξάσκηση θα έπρεπε να πηγαίνουμε το καλοκαίρι για ένα μήνα στην ξένη χώρα που μας ενδιαφέρει και να προσπαθούμε να μάθουμε όσο καλύτερα μπορούμε τη γλώσσα εκεί.

Άρα οι ξένες γλώσσες πρέπει μέσα σε δύο χρόνια να έχουν μαθευτεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.