Ποιο είναι το πιθανό νόημα της ύπαρξης των ανθρώπων;

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης των ανθρώπων και αν τελικά υπάρχει κάποιο νόημα.

Ανάλογα με την απάντηση που δίνει ο καθένας, επηρεάζεται η ζωή του σε βαθμό μεγαλύτερο από αυτό που αντιλαμβάνεται.

Το νόημα πιστεύω ότι αναγράφεται στην Αγία Γραφή. Να γίνουν «καθ’ εικόνα και καθ’ ομοίωση του Θεού». Να προσπαθήσουν να πλησιάσουν κοντά στο Θεό.

Οι ιδιότητες του Θεού είναι πάνσοφος, πανάγαθος, αθάνατος και παντοδύναμος. Άρα ο άνθρωπος με τη βοήθεια της παιδείας έχει τις δυνατότητες να αποκτήσει τις ιδιότητες του Θεού.

Η επιστήμη θα βοηθήσει τον άνθρωπο να ζήσει περισσότερα χρόνια. Η επιστήμη μπορεί να κάνει τον άνθρωπο πάνσοφο. Η γνώση των κανόνων του σύμπαντος θα κάνει τον άνθρωπο παντοδύναμο. Η φιλοσοφία και γενικά η παιδεία θα βοηθήσει ώστε να γίνει ο άνθρωπος πανάγαθος.

Οι επιλογές μας να είναι βασισμένες στην αγάπη, στην καλοσύνη, στη συμπόνια, στη βοήθεια, στην αλληλεγγύη, στο σεβασμό της κάθε μορφής ζωής και γενικά στο σεβασμό του σύμπαντος.

Να γίνουν όλοι οι άνθρωποι ένα. Μία ουσία όλοι μαζί και να ξεπεράσουν την έννοια της κτήσης υλικών αγαθών, του εγωισμού και της κατάχρησης της εξουσίας στο συνάνθρωπο.

Να προσφέρουμε δημιουργικά σε κάθε κατεύθυνση. Αυτό πρέπει να είναι το νόημα της ύπαρξης των ανθρώπων.