Μπορεί να βελτιωθεί ο στρατός και η στρατιωτική θητεία;

Ναι φίλε μου. Η στρατιωτική θητεία είναι ζόρικη.

Ο στρατός είναι ακόμη απαραίτητος.

Ο στρατός σε παίρνει και σε διαμορφώνει. Το ιδανικό του στρατού είναι να εκτελείς δίχως κριτική τις εντολές των ανωτέρων σου.

Για να το πετύχεις αυτό πρέπει:

1) Nα επιβάλλεις αυστηρή πειθαρχία ώστε να νιώθεις εξουσία των άλλων πάνω σου.

2) Να σου εμπνεύσει σεβασμό η φόβο για τους ανωτέρους σου.

3) Να σε μετατρέψει σε άβουλη μάζα που δεν έχει άποψη και προσωπικότητα.

Την εξουσία στο στρατό τη νιώθεις θες δε θες, αφού όλα τα προνόμια είναι χωρισμένα ιεραρχικά.

Σεβασμό δύσκολα σου εμπνέει ο στρατός,  εδώ δεν τα έχει καταφέρει πολύ καλά.

Σε άβουλη μάζα ατόμων προσπαθεί να σε μετατρέψει με την κοινή ενδυμασία για όλους τους στρατιώτες, τον κοινό τύπο κουρέματος, τις κοινές κουβέρτες, κτλ, γενικά προσπαθεί ο στρατός να ελαχιστοποιήσει τα προσωπικά αντικείμενα που έχεις και να σε εντάξει σε κοινόβιο.