Ιδέες για βελτίωση του σωφρονιστικού συστήματος

Το σωφρονιστικό σύστημα σήμερα είναι μία λέξη ανύπαρκτη.

Το σύστημα που υπάρχει σήμερα περισσότερο παράγει κακοποιούς και λιγότερο σωφρονίζει! Η φυλάκιση, που προβλέπει σε πολλά σημεία ο νόμος, είναι ένα μέτρο που σου δίνει διδακτορικό στο έγκλημα, καθώς συναναστρέφεσαι με άτομα που είναι εγκληματίες.

Έχουμε θεσπίσει κανόνες ώστε να μπορούμε να συμβιώνουμε αρμονικά στις κοινωνίες. Ο χρυσός κανόνας είναι ότι οι ελευθερίες μας σταματούν εκεί που αρχίζουν οι ελευθερίες του άλλου. Δεν κάνουμε ποτέ στον άλλο αυτό που δε θα θέλαμε να μας κάνει αυτός.

Το σημερινό σύστημα ποινών θεωρεί ότι όποιος κάνει μια αξιόποινή πράξη, όπως για παράδειγμα μία ληστεία, θα πρέπει να πάει φυλακή. Η φυλακή στην ουσία είναι το φόβητρο των ανθρώπων για να υπακούσουν. Η φυλάκιση είναι απάνθρωπη. Είναι απαράδεκτη και η θανατική ποινή.

Αν κάποιος εκδηλώνει εγκληματική συμπεριφορά, η κοινωνία θα πρέπει να τον ενσωματώσει στο εκπαιδευτικό σύστημα και όχι να τον στείλει στη φυλακή. Σε ένα μέρος απομονωμένο από την υπόλοιπη κοινωνία, να επιστρέψει στην εκπαίδευση και να έχει τη βοήθεια δασκάλων, κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων.

Να χτιστεί ένα σχολείο σε ένα απομονωμένο νησί.

Ταυτόχρονα να εργάζεται σε αγροτικές εργασίες για να συντηρεί την αυτόνομη απομονωμένη κοινότητα που ζει. Να μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω στην κοινωνία όταν εκτίσει την ποινή του και όταν εκδηλώσει κοινωνική συμπεριφορά.

Αν κάποιος περιπέσει σε ελαφρύτερο παράπτωμα τότε θα αντιμετωπίζεται μέσα στην κοινωνία με κοινωνική εργασία. Για παράδειγμα, αν κάποιος κάνει καταστροφές στο γήπεδο και κάψει ένα τμήμα του, τότε θα πρέπει να εργαστεί τόσο καιρό, όσο θα χρειαστεί για να αποκτήσει τα χρήματα για την ανακατασκευή του.

Αν έγινε συλλογικά, τότε όλοι μαζί θα δουλέψουν τόσο, όσο χρειάζεται για την αποπληρωμή των ζημιών. Αν οι ίδιοι δεν έχουν εργασία, τότε μεριμνεί το κράτος και τους βρίσκει. Είτε σε κοινωνική εργασία, είτε στα χωράφια, είτε στην κατασκευή δρόμων, είτε στην ανακατασκευή του χώρου που υπέστη τη φθορά!

Έτσι πετυχαίνουμε διπλό όφελος. Πρώτον, ο παραβάτης αναγνωρίζει τη χρηματική αξία και κόπο που απαιτείται για την ανακατασκευή της βλάβης – φθοράς που προκάλεσε και δεύτερον καταργείται το απάνθρωπο μέτρο της φυλάκισης.

Η φυλακή είναι πολύ σκληρή κατάσταση και αφαιρεί κάθε στοιχείο ανθρωπιάς. Αντί να σε συνετίζει σε κάνει χειρότερο. Όταν βγαίνεις έχεις γνωρίσει μονάχα περισσότερους εγκληματίες και έχεις τρελαθεί από την απομόνωση.