Τι σας έρχεται στο μυαλό με τη λέξη διάβασμα;

Το διάβασμα είναι το πιο εγωιστικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για τον εαυτό μας. Οξύνει το πνεύμα και διευρύνει τους πνευματικούς μας ορίζοντες. Μας κάνει εν τέλει καλύτερους.

Υπάρχουν δύο είδη διαβάσματος: αυτό που κάνουμε για τον εαυτό μας και αυτό που κάνουμε για εξετάσεις.

Το διάβασμα που κάνουμε για τον εαυτό μας είναι ευχάριστο διότι γίνεται όποτε θέλουμε εμείς. Όταν έχουμε διάθεση και χρόνο. Διαβάζουμε όση ύλη θέλουμε κάθε φορά. Διαβάζουμε με το ρυθμό που θέλουμε εμείς. Διαβάζουμε χωρίς πίεση. Διαβάζουμε αυτά που θεωρούμε εμείς σημαντικά και κρίνουμε ότι θα μας χρειαστούν.

Ακριβώς τα αντίθετα συμβαίνουν όταν διαβάζουμε για εξετάσεις! Διαβάζουμε υπό πίεση, για να προλάβουμε την ημερομηνία των εξετάσεων. Διαβάζουμε υπό την πίεση του χρόνου και τις ώρες που δεν έχουμε διάθεση. Διαβάζουμε αυτά που θεωρούμε ότι θα είναι θέματα εξετάσεων και όχι αυτά που θεωρούμε σημαντικά. Μπορεί να παραλείπουμε τα σημαντικά και να ασχολούμαστε με τις λεπτομέρειες, αν πιστεύουμε ότι θα μας τις ρωτήσουν.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουμε δομημένη στο μυαλό μας την ύλη και οι γνώσεις μας να ανεμίζουν σκόρπιες δεξιά και αριστερά! Δεν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε για να αναπτύξουμε κριτική σκέψη διότι δεν έχουν γίνει κατανοητές με μία λογική δομή!

Όλα τα παραπάνω έχουν κάνει πολλούς να απεχθάνονται το διάβασμα. Όμως είναι ανάγκη να καταλάβουν ότι το διάβασμα προάγει την ανθρώπινη σκέψη! Αυτό που απεχθάνονται είναι το διάβασμα για εξετάσεις, το οποίο το απεχθανόμαστε όλοι μας!!