Πού πρέπει να ψάξουμε για να βρούμε τη θεραπεία της σχιζοφρένειας;

Σε ποιο μονοπάτι θα βρούμε τη θεραπεία της σχιζοφρένειας;

Μήπως η σχιζοφρένεια προκαλείται από οργανικές διαταραχές στον εγκέφαλο; Η έρευνα της ψυχιατρικής θα πρέπει να στραφεί προς τον εγκέφαλο για να τους θεραπεύσει.

Οι σχιζοφρενείς είναι πιθανό να έχουν οργανική πάθηση και συγκεκριμένα διαταραχή στο κέντρο του φόβου. Φοβούνται διαρκώς… φοβούνται και προσπαθούν να δώσουν ερμηνεία στο φόβο τους. Γι αυτό αναπτύσσουν το παραλήρημά τους.

Άρα θεωρώ ότι πρώτα υπάρχει το συναίσθημα του φόβου και μετά ο σχιζοφρενής αναπτύσσει παραλήρημα για να το ερμηνεύσει και να του δώσει υλική υπόσταση! Για να θεραπευθούν θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη βλάβη που έχουν στον εγκέφαλό τους στο κέντρο του φόβου. Στη συνέχεια, αφού δεν θα φοβούνται, θα ξεπεράσουν το παραλήρημά τους.

Στις μέρες μας χορηγούνται φάρμακα κατασταλτικά τα οποία φαίνεται ότι έχουν θετική επίδραση. Αυτό γίνεται διότι καταστέλλοντας ολόκληρο το νευρικό σύστημα, καταστέλλεις και το υπερδιεγερμένο κέντρο του φόβου και έτσι βελτιώνεται η εικόνα του ασθενούς. Αυτό όμως τους στερεί τη λειτουργικότητα. Πρέπει η θεραπεία της σχιζοφρένειας στο μέλλον να είναι πιο στοχευμένη.