Πώς φαντάζεστε την ιδανική εκπαίδευση στο γυμνάσιο και λύκειο;

Μπορεί να υπάρξει καλύτερη εκπαίδευση στο γυμνάσιο και λύκειο; Οπωσδήποτε.

Να υπάρχουν εξετάσεις στο δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής χρονιάς. Θα εξετάζονται μόνο οι βασικές γνώσεις που πρέπει να έχει ο μαθητής αφήνοντας την κάθε τάξη. Οι εξετάσεις θα έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και θα έχουν κοινά θέματα. Θα είναι σχετικά εύκολες. Βασικό στοιχείο των εξετάσεων θα είναι η αξιολόγηση των καθηγητών μέσω των επιδόσεων των μαθητών τους!

Γυμνάσιο και λύκειο να έχουν υποχρεωτικές παρουσίες μόνο για 4 ώρες κάθε μέρα. Σ’ αυτές τις ώρες τα παιδιά διαβάζουν τα μαθήματά τους μόνοι τους. Οι καθηγητές βρίσκονται στον ίδιο χώρο και επιλύουν άμεσα τις απορίες τους. Δεν κάνουν παραδόσεις μαθημάτων.

Οι μαθητές να πηγαίνουν κάθε εβδομάδα και σε διαφορετικό επαγγελματικό χώρο, ώστε να τους παρέχεται ουσιαστικός σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός.

Να διοργανώνονται εκδρομές – αθλητικές δραστηριότητες και γενικά να εστιάζονται οι εκπαιδευτικοί στη διάπλαση του χαρακτήρα των μαθητών.

Υποχρεωτικά μαθήματα για ανάγνωση να είναι τα μαθηματικά, η φυσική, η χημεία, η ελληνική γλώσσα, η νεότερη παγκόσμια ιστορία, η υγιεινή, η σωστή οδηγική συμπεριφορά, η μουσική. Την 4η ώρα να γίνεται υποχρεωτικά γυμναστική.

Τα υπόλοιπα μαθήματα να είναι επιλογής και ο κάθε μαθητής να παίρνει τα αντίστοιχα βιβλία μόνο αν θέλει και να κάθεται στο σχολείο και 5η ώρα αν θέλει για να τα διαβάσει. Εκείνη την ώρα να υπάρχει και εξειδικευμένος καθηγητής του μαθήματος επιλογής για επίλυση αποριών. Τα μαθήματα επιλογής μπορούν να είναι πάρα πολλά: λογοτεχνία, τέχνη, ιατρική, βιολογία, νομική, ψυχολογία, πολιτικές επιστήμες, ιστορία, τεχνικές γνώσεις, μηχανολογία, υδραυλική, ηλεκτρολογία, ξένες γλώσσες, …

Για να εισαχθεί κάποιος στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να δώσει προηγουμένως εξετάσεις επάρκειας γνώσεων της ύλης του Γυμνασίου και του Λυκείου. Σ’ αυτές μπορεί να συμμετέχει κάθε απόφοιτος δημοτικού και πάνω. Αφορούν τα 4 βασικά μαθήματα του Γυμνασίου – Λυκείου: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Ελληνική γλώσσα και Νεότερη παγκόσμια ιστορία.

Οι εξετάσεις να διενεργούνται αξιοκρατικά με το σύστημα πανελλήνιων εξετάσεων όπως προανέφερα για το πανεπιστήμιο. Στα 4 πρώτα μαθήματα τα θέματα των εξετάσεων να προέρχονται από μία γνωστή δεξαμενή θεμάτων (200 – 300 θέματα για κάθε μάθημα), τα οποία αφορούν βασικές γνώσεις στο αντικείμενο.

Αν ο υποψήφιος περάσει τις εξετάσεις να μπορεί να γραφτεί σε όποια πανεπιστημιακή σχολή επιθυμεί. Οποτεδήποτε μετά το δημοτικό ο μαθητής περάσει τις εξετάσεις, παίρνει χαρτί αποφοίτησης και απολυτήριο και μπορεί να εισαχθεί σε ανώτατες σχολές.

Αφού τελειώσουν το πανεπιστήμιο, οι απόφοιτοι που έχουν επετηρίδα όπως οι γιατροί για ειδικότητα και οι εκπαιδευτικοί, να δίνουν αξιοκρατικές εξετάσεις με τον τρόπο που προαναφέρθηκε για να καταλαμβάνουν τις θέσεις. Έτσι ώστε τις επαγγελματικές θέσεις να καταλαμβάνουν οι καλύτεροι και να καταργηθεί η επετηρίδα.

Βέβαια, το σύστημα που ανέλυσα ελέγχει τις γνώσεις του καθενός αλλά όχι το ήθος και τον χαρακτήρα του καθενός. Για να καλλιεργηθούν τα παραπάνω στοιχεία, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο, 2 επιπλέον ώρες την εβδομάδα, να γίνεται σχολιασμός της επικαιρότητας, της ιστορίας, της πολιτικής, των νόμων που διέπουν την κοινωνία, το σύστημα παιδείας – υγείας, της απασχόλησης, τις πολεμικές διαμάχες…Κατά το σχολιασμό να μη γίνεται μονόλογος από κάποιο «ειδήμονα» καθηγητή, αλλά συζήτηση μεταξύ μαθητών και καθηγητών.

Οι μαθητές πρέπει να θεωρούνται ισότιμοι με τους καθηγητές τους.

Να αγοράζονται εφημερίδες και να αναλύεται η επικαιρότητα. Επίσης ο διάλογος να περιστρέφεται και σε φιλοσοφικά θέματα. Για παράδειγμα ποιος είναι ο προορισμός του ανθρώπου στη γη, αν ωφελείται αυτός που κάνει το σωστό, τι είναι σωστό και τι λάθος, πώς εξελίσσονται οι ανθρώπινες σχέσεις, η έλξη προς το άλλο φύλο και προβληματισμοί πάνω σε αυτό. Αυτές οι ώρες να θυμίζουν παρέα που συζητά τους προβληματισμούς της.

Πιστεύω ότι με όλα τα παραπάνω το εκπαιδευτικό σύστημα θα βγάζει ανθρώπους έξυπνους, χωρίς άγχος και χωρίς να είναι παπαγαλάκια των σελίδων του βιβλίου, που έχουν μάθει να σκάνε και να ακούνε! Επίσης δεν υπάρχει κανένας λόγος να χαραμίσεις τα χρόνια σου στα θρανία, μαθαίνοντας σιγά σιγά με ρυθμό χελώνας τη γνώση. Όποιος μάθει τις απαραίτητες γνώσεις να μπορεί να προχωρήσει αυτόνομα προς τα πάνω!

Αφιερωμένο αυτό το κείμενο καθώς και το τραγούδι Another brick in the wall των Pink Floyd σε όλους όσους δεν τους ικανοποιεί το υπάρχον σύστημα παιδείας! Και γενικότερα σε όσους συνεχίζουν να ονειρεύονται!