Ποια είναι η σχέση που έχουν αυτοπεποίθηση και γνώση;

Η αυτοπεποίθηση είναι ένας αδρός δείκτης της γνώσης του ανθρώπου.

Καθώς ο άνθρωπος μεγαλώνει συνειδητοποιεί τον κόσμο. Συνειδητοποιεί και τη θέση του στον κόσμο, πάντα σε σύγκριση με τους άλλους ανθρώπους. Πάντα προσδιοριζόμαστε με βάση τους άλλους. Τα επίθετα που χρησιμοποιούμε (καλός, έξυπνος, γρήγορος, σοβαρός) είναι πάντα σε σύγκριση με τους άλλους ανθρώπους. Μόνος του ένας άνθρωπος δεν έχει κανένα προσδιοριστικό επίθετο!

Όταν είναι μικρός ο άνθρωπος και δεν έχει γνώση του κόσμου η αυτοπεποίθησή του είναι άπειρη!

Όσο μαθαίνει για τον κόσμο γύρω του η αυτοπεποίθηση του μειώνεται εκθετικά! Φτάνει στο σημείο 0 της αυτοπεποίθησης, όπου η συνάρτηση ακουμπά τον άξονα της γνώσης.

Συνεχίζει και πιο κάτω και η αυτοπεποίθηση συνεχίζει υπό το 0. Εκεί σε πιάνει κατάθλιψη, μελαγχολία και είναι γενικά επικίνδυνη κατάσταση για τη ζωή του ατόμου. Πρέπει όμως να συνεχίσεις να μαθαίνεις περισσότερα.

Σιγά σιγά η καμπύλη αρχίζει να ανεβαίνει! Με αριθμητική πρόοδο αυτή τη φορά. Όσο πιο πολλά μαθαίνεις, τόσο πιο πολύ ανεβαίνει, αργά, αλλά σταθερά. Και δεν πρόκειται να ξανακατεβεί ποτέ πια!