Υπάρχει τρόπος για αντικειμενική αξιολόγηση των καθηγητών;

Φυσικά και μπορεί να γίνει αντικειμενική αξιολόγηση των καθηγητών!

Είναι απαραίτητη η αξιολόγηση! Αυτό θα επέτρεπε να μείνουν στην εκπαίδευση οι καλύτεροι καθηγητές και να φύγουν αυτοί που δεν είναι κατάλληλοι για αυτή την εργασία.Αντικειμενική αξιολόγηση καθηγητών μπορεί να γίνει ως εξής:

Κάθε σχολείο να έχει δύο και παραπάνω καθηγητές για κάθε μάθημα. Οι μαθητές να είναι ελεύθεροι να επιλέξουν καθηγητή. Αν έναν καθηγητή δεν τον επιλέγουν οι μαθητές αυτό να θεωρείται αρνητικό στοιχείο.

Επίσης οι μαθητές να δίνουν εξετάσεις πανελλαδικές αξιοκρατικές για να περάσουν στην επόμενη τάξη. Αν ένας καθηγητής έχει πολλούς μαθητές που κατάφεραν να περάσουν, αυτό να θεωρείται θετικό, ενώ αν έχει λίγους που κατάφεραν να περάσουν, να θεωρείται πολύ αρνητικό.

Να κρίνουν οι μαθητές τον καθηγητή στο τέλος της χρονιάς. Αν έχει επαινετικά σχόλια να είναι θετικό, ενώ αν έχει αρνητικά σχόλια να θεωρείται πολύ αρνητικό.

Αυτοί που έχουν συγκεντρώσει αρνητική βαθμολογία και στα τρία να είναι υποψήφιοι για απόλυση. Ενώ αυτοί που έχουν θετική βαθμολογία και στα τρία να είναι υποψήφιοι για προαγωγή.