Πώς αντιλαμβάνεστε το Θεό;

Τι σημαίνει ο Θεός για εσάς;

Ο κάθε άνθρωπος αντιλαμβάνεται διαφορετικά την έννοια του Θεού. Ο καθένας έχει διαφορετική σχέση μ’ αυτό που πιστεύει ως Θεό.

Θεός είναι το σύστημα κανόνων /νόμων που διέπουν τη φύση. Θεός είναι η ισορροπία που προσπαθούν να δημιουργήσουν αυτοί οι κανόνες.

Αλλά Θεός είναι και η ζωογόνος εξέλιξη και η μετάβαση από τη γέννηση στην ακμή, παρακμή και θάνατο, που προκαλείται από τους κανόνες.

Στο σύμπαν υπάρχει ταυτόχρονα και αρμονία και η δυσαρμονία. Ο Θεός είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτά τα δύο συνυπάρχουν.

Ο Θεός είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της ύλης, του χώρου και του χρόνου.

Θεός είναι η γνώση και η αληθινή ερμηνεία αυτών που συμβαίνουν γύρω μας.

Ο Θεός, δηλαδή οι κανόνες του σύμπαντος, δεν προδικάζει τις καταστάσεις. Ο Θεός δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο χτίζει ο κάθε άνθρωπος τη ζωή του. Σε καμία περίπτωση δεν προκαθορίζει τη μοίρα κανενός. Απλά μπορούν οι νόμοι του σύμπαντος να σχηματίσουν το πλαίσιο γύρω από τις επιλογές του καθενός.

Ο Θεός δεν χαράζει μονόδρομους. Ο Θεός θέτει τις επιλογές στη ζωή μας και εμείς τελικά χαράσουμε το μονοπάτι μας. Απλά μπορεί να εξελίξει μια επιλογή που έχεις λάβει εσύ ο ίδιος. Η ζωή έχει συνείδηση της ύπαρξής της και συναίσθηση ότι μπορεί να κάνει επιλογές.